Pårørendeskole

 

Invitasjon til pårørende til

personer med demenssykdom

Kurstilbud november 2021

Pårørendeskole:

Et sted for kunnskap,

støtte og fellesskap

 

Pårørendeskolen er for deg som:

 • Er voksen pårørende til en person med demenssykdom
 • Ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden, og få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre hverdagen
 • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon

Program (det kan bli endringer)

Tirsdag 16. november kl 18-20.30

 • Velkommen til pårørendeskolen
 • Hva er demens?
 • Samtalegrupper

Torsdag 18. november kl 18-20.30

 • Kommunikasjon og holdninger til personer med demenssykdom
 • Samtalegrupper

Tirsdag 23. november kl 18-20.30

 • Demens og rettigheter
 • Hjelpemidler
 • Samtalegrupper

Torsdag 25.november kl 18-20.30

 • Pårørendes opplevelser. Sorg og sorgreaksjon
 • Samtalegrupper

Tirsdag 30.november kl 18-20.30

 • Omsorgskjeden. Hjelpeapparater. Hvor kan man søke hjelp?
 • Økonomiske forhold
 • Avslutning og evaluering

Praktisk informasjon

Praktiske opplysninger:

 • Pårørendeskolen er gratis
 • Oppstart: 16. november, deretter fire kvelder til fremover
 • Sted: Konferanserommet 1.etg Helsesenteret Sonjatun
 • Tid: Tirsdager og torsdager, klokken 18.00-20.30
 • Form: Forelesning/DVD og gruppesamtale i mindre grupper
 • Servering: Kaffe/te/kaker

Påmelding til Marit Evensen på telefon 77 58 81 30

eller mail: marit.evensen@nordreisa.kommune.no

Påmeldingsfrist: 12.november 2021.

For mere informasjon og praktiske spørsmål:

Ann-Mari Rasmussen Evanger

Virksomhetsleder

Telefon: 41 70 61 82

Sonjatun Bo-og Kultursenter og Omsorgssenter