Språkrådet har gått gjennom navnene på lista, og med dem som grunnlag utarbeida foreløpige tilrådinger i navnesaken. Disse tilrådingene finnes i det vedlagte navneskjemaet

Behandling av saken:

Saken skal behandles i henhold til Lov om stadnamn av 18.mai 1990, og ut fra denne loven blir behandlinga slik:

  • Foreløpig tilrådning sendes på høring. Kommunen skal sørge for at alle som etter loven har rett til å uttale seg, får anledning til det. Det er sendt brev til lokale organisasjoner som har rett til å uttale seg. I henhold til loven har ikke enkeltpersoner og bedrifter slik rett.
  • Kommunen sender deretter en uttalelse vedlagt høringsuttalelsene til navnetjenesten
  • Navnekonsulentene gir sin endelige tilrådning
  • Driftsutvalget gir sin endelige tilrådning
  • Statens kartverk gjør endelig vedtak

Høringsfrist settes til 10.september 2021. Svar sendes til postmottak@nordreisa.komune.no