Drenering

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering er til og med 12. april 2021

Da er midlene fra Statsforvalteren tildelt kommunen og søknadsfristen for tilskudd til SMIL-tiltak og drenering/ grøfting er til og med 12. april 2021...

Landbruket i Nordreisa

Landbruk har til alle tider vært en viktig næring i Nordreisa. Landbruksnæringa forvalter store deler av arealene i kommunen, og Nordreisa kommune har...
Web levert av CustomPublish AS