Landbruket i Nordreisa

Landbruk har til alle tider vært en viktig næring i Nordreisa. Landbruksnæringa forvalter store deler av arealene i kommunen, og Nordreisa kommune har ansvar for å forvalte lover som har innvirkning på arealforvaltninga.

Web levert av CustomPublish AS