Nordreisa kulturskole har ledige timer i instrumentopplæring.

Dette gjelder:

  • Piano/keyboard
  • Treblås
  • Slagverk

Ukedag kan tilpasses elev. Oppmøtested Storslett samfunnshus.

 

Kulturskolen starter også opp to forskjellige 10-ukers kurs i kunstfag høsten 2021:

Sykurs for ungdom/voksne – Mandager à 3 timer fra 06. september.

Tegne- og malekurs for elever i 2.-7. kl – Mandager à 2 timer fra 06. september.

Oppmøte for kursene: Storslett skole, hovedinngangen

 

Søknadsfrist er først-til-mølla og senest 25. august.

Send søknad elektronisk her:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=5428&languageCode=nb