oversiktskart rovdas 3

Rovdas 3

Felt 7 består av 21 eneboligtomter og ble ferdigstilt sommeren 2011.
snekker

Endringer i reguleringsbestemmelsene for Rovdas 3

Bygge drømmehuset? Vi har byggeklare tomter

Nordreisa driftsutvalg har den 26.04.2011 vedtatt endringer i reguleringsbestemmelsene for boligfeltet Rovdas 3. Endringene er gjort for å tilpasse fe...

Boligtomter til salgs

Nordreisa kommune har også boligtomter til salgs, og arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge nye områder for boligbygging. Spørsmål om ledige tomter...
Web levert av CustomPublish AS