Koronatelefon for spørsmål om korona og andre luftveissykdommer tlf. 775 88114

Koronatelefon 775 88 114

Legekontoret har opprettet en egen linje til spørsmål om korona og andre luftveissykdommer tlf. 775 88114 - dette for å avlaste de øvrige linjer

 

For å opprettholde operativ helsetjeneste og forhindre at kommuneleger og øvrig helsepersonell settes i karantene har legene sammen med kommuneledelse sett det nødvendig med følgende tiltak:

Øyeblikkelig hjelp, telefon 116117.

Pasienter som er oppsatt på timer, vil bli kontaktet. Pasienter kan også avbestille timer selv på legekontoret nettside.  

  • Pårørende og andre som skal følge pasient til legekontoret, bes vente utenfor eller i egen bil.
  • Det er opprettet egen telefon i tillegg til eksisterende telefonnummer på dagtid mandag til fredag, som skal besvare spørsmål om korona og andre luftvegssymptomer, telefon 775 88114, tilbudet starter tirsdag 17. mars.   
  • Videokonsultasjoner innføres der det er mulig og forsvarlig.
  • Røntgen tar kun imot øyeblikkelig hjelp.

  All kontakt med legekontoret skal avtales pr. telefon. Det er svært viktig at du IKKE oppsøker legekontoret eller sykestue.

Les mer: http://sonjatun.no/ 

Les mer: Oppdatert nyhetersside for Nordreisa kommune på vår hjemmeside

Les mer: https://www.fhi.no/ 

Web levert av CustomPublish AS