Legetjenester

Avdelinga gir allmennlegetilbud til personer som bor og oppholder seg i kommunen. Øyeblikkelig hjelp, timebestilling og annen kontakt på dagtid: Tlf. 77 58 80 00 kl. 08.00 - 15.30. Legevakt etter kontortid: Tlf. 77 76 56 66.

Åpningstid på legekontoret er kl. 08.00 - 15.30. Lørdag og søndag stengt. Skranken er stengt i lunsjpausen kl. 12.00 - 12.30.
Ved behov for øyeblikkelighjelp i pausen, tlf. 77 76 56 66.

Resept på faste medisiner bør bestilles en uke i forveien, og sendes elektronisk til apoteket. 

Andre tjeneste underlagt allmenhelsetjenesten:
- Laboratorietjenester
- Uttalelser i trygdesaker
- Tilsynslegevirksomhet på Helsesenteret Sonjatun og sykehjemmene

Avdelingsleder: kommunelege Øyvind Roarsen

Web levert av CustomPublish AS