Legevaktssentralen for Nordreisa og Skjervøy ble satt i drift 22. februar

22. februar fikk Nordreisa nytt Legevaktssystem. Legevaktsentralen vil betjene både Skjervøy og Nordreisa og er flyttet til Legekontoret/laboratoriet på Sonjatun. 

Nytt telefonnummer som er bemannet døgnet rund: 116 117  eller 77 77 01 90

Her er bilder fra åpningen:

Ordfører Øyvind Evanger (Ap) klipper snora og erklærer legevaktssentralen for Nordreisa og Skjervøy for åpnet

Ordføreren klipper snora og erklærer legevaktssentralen for Nordreisa og Skjervøy for åpnet fra og med 22[1]. februar kl. 12.00..jpg 

Prosjektleder og legevaktssykepleier Tonje Andersen

   

Fra venstre Harald Tverrfjell fra helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Rune Andersen fra Helsedirektoratet, ordfører Øyvind Evanger og prosjektleder nødnett/legevaktssykepleier Tonje Andersen

 

Web levert av CustomPublish AS