NAV Troms og Finnmark arrangerer digital kompetanse og utdanningsmesse der målgruppen er unge og voksne som ikke har påbegynt eller fullført videregående utdanning. Messen "Ka vil du bli?" avholdes onsdag 17. februar 2021 fra kl. 13.00 -15.00. På messen vil det sitte representanter fra fylkeskommunen, Opplæringskontor, videregående skoler med flere. De vil være tilgjengelige online for spørsmål og videosamtaler.

Husk å registrere med brukerprofil og verifiser kontoen din slik at du får deltatt på intervju. Alle verifiserte kontoer får en SMS en dag før messen går live. Messeområdet åpner den 16. februar 2021 først da kan du se alle aktørene som deltar.