Arbeidet startet fra kryss inn til Vangen og jobber seg nedover mot fylkesvei. Arbeidet er forventet å være ferdig torsdag 17.juni.

Veien vil være stengt fra klokken 08.00 til de avslutter for dagen. Det vil være perioder hvor trafikk slipper i gjennom. Gjennomslipp av trafikk tilpasses arbeidet og har derfor ingen nøyaktige tidspunkter, men ventetid må påregnes.

For nærmere informasjon om arbeidet kontakt asfaltbas NVA på stedet. Vi beklager ulempen dette medfører. For spørsmål kontakt 48 88 32 93