Dette er et åpent arrangement der alle som vil kan komme! Skolene har i forkant av denne dagen jobbet med tema som VENNSKAP, SAMHOLD og ANTIMOBBING. Disse temaene kommer til uttrykk i en kunstutstilling og ulike sceneopptredener av elever fra de forskjellige skolene. Markeringa vil også by på appeller og fellessang. VELKOMMEN!