Medlemmer i levekårsutvalget 2007 - 2011

Faste representanter: Vararepresentanter:
Bjørn Johannes Garden FrP 1. Per Sverre Moen (partiuavhengig fra 19.11.09)
Heidi Gausdal FrP 2. Else Irene Johansen FrP
Rolf Jensen FrP 3. Arthur Johan Tørfoss FrP
Kjetil Reiersen KrF 4. Mona L Solvang KrF
  5. Jonny Kai Henriksen FrP
  6. Herborg Ringstad H
   
Sigrund Hestdal AP 1. Ann-Kristin Thorheim (partiuavhengig fra 14.01.10) 
Øyvind Evanger AP 2. Kirsti Hansen Krone SV 
Tonje Holm SV 3. Ida O Bakkejord Musum AP
  4. Ketil Jensen SP
  5. Svend Torleif Ruud SV
Leder: Bjørn Johannes Garden  
Nestleder: Kjetil Reiersen  

 
 

 

Web levert av CustomPublish AS