Møtedokumenter 2009-2020 Nordreisa kommunestyre

Her finner dere møtedokumenter fra kommunestyrets møter fra 2009 og 2020.

Eldre møtedokumenter, innkallinger og protokoller får dere ved å kontakte servicetorget på e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no. Nordreisa kommune bruker i gjennomsnitt 1 - 4 virkedager til å besvare bestillinger.

2016

 

Januar

Mars

April

Juni

September

Oktober

Desember

Innkallinger

28

31

E-post møte 7. -11. april

16

Tilleggssaker

 

Temadag 8

13

PS 83/16 3. revidering av årsbudsjett 2016

 

Sakspapirer lagt på bordet

20

Protokoller

28

31

E-post møte 7. -11. april

16

8

13

20

2012

 

Januar

April

Juni

Oktober

Desember

Innkallinger

26.1

19.4

7.6

 25.10

 

Protokoller

26.1

19.4

7.6

25.10

20.12

2009

Møteprotokoll fra kommunestyremøtet 17.12.2009

Møteinnkalling kommunestyremøtet 17.12.2009

 

Web levert av CustomPublish AS