Møtedokumenter - Nordreisa kommunestyre

Her legges innkalling og protokoller ut fortløpende før og etter møtene.

Møter 2020

Kommunebarometeret 2020

Møtedatoer Mars April Mai Juni September Oktober Desember
Innkallinger 26

Tilleggssakk PS 35 Vedtak i medhold av smittevernloven - delegasjon

Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19

7

Forslag Uttalelse avklaring snøskuterløyper

Uttalelse krisepakker idretten

 

25

Svar på interpellasjon/spm.:

15/20

16/20

 

24

Innbyggerspørsmål

Svar på interpellasjoner og spøsmål:

FO 21

FO 22

FO 23

FO 24

FO 25

FO 26

FO 27

FO 28 

FO 29

FO 30

 
 

29

Veivalg og utviklingsmuligheter for Tromsø-områdets regionråd

Offentlig spørretime 

Orientering Arena NordTroms

Orientering flyktningetjenesten

Orientering Villakssenteret

 

Svar på interpellasjoner

15
Protokoller 26 1 7 25 24 29  

 

2019

  Mars Mai Juni September Oktober Desember
Innkallinger

29

PS 12 - vedlegg

Orientering KS bedrift - Underveisrapport omstilling helse- og omsorg

21

PS 25 Kvartallsrapport 1. kvartall 2019

Svar på interpelasjon og spørsmål

24

Ny PS 29

Spørsmål fra Odd Rudberg

Svar på spørsmål fra Odd Rudberg

Svar på spørsmål fra Anne Kirstin Korsfur

Svar på spørsmål fra Herborg Ringstad

 

 

Kommunestyremøte med tema oppvekst 27 24
Vedtak/protokoller 29 21 24 27 24 19

Sakdokumenter 2018

  Februar April Juni Sept Okt Desember
Innkallinger

8

Tilleggssak PS 7/18

FO 1 - Svar på spørsmål fra Nordreisa høyre v/Herborg Ringstad

Offentlig spørretid - spørsmål fra innbygger

Svar til innbyggerspørsmål

26

 

21

 
 
 

25

Vedlegg til PS 65/18 Skolepolitisk plan

 

Spørsmål og svar

20
Protokoller Protokoll 8.2.18 Protokoll 26.4.18 21   Protokoll 25.10.18 20
 
Saksdokumenter 2017
  Februar April Juni Oktober Desember
Innkallinger

9

 
 

20

22 

Svar på interpellasjon

 

Svar på spørsmål

4.okt

 

26

18.

PS 80

Vedlegg til PS 69

Oppdaterte sakspapirer - vedlegg i PS 71/17 Tilstandsrapport Nordreisa 2017

Svar på innbyggerspørsmål

Svar på Interpellasjon og spørsmål

 

Protokoller

 4. okt

26.okt

18

 

Møtedokumenter 2016
  Januar Mars April Juni September Oktober Desember
Innkallinger 28 31 E-post møte 7. -11. april

16

Tilleggssaker

 

Temadag 8

13

 
20
Protokoller 28 31 E-post møte 7. -11. april 16 8 13 20

 

Møte 2015

  Mars Juni Oktober Desember
Innkallinger

26

Tilleggsaker

24. juni
Se sakspapirer nedenfor
16

16

Politiske saker

Referat saker

Tilleggssak og vedlegg

Protokoller 26 24 16 16

Kommunestyremøtet 24.06.2015

Pga. størrelsene på sakspapirene er sakspapirene delt opp i 4 deler:
 

Del I - Interpellasjoner/spørsmål og referatsaker

 

Del V - PS 43 - Detaljregulering Gbnr. 81/6 Steallijeaggi - Sluttbehandling

 

Møter 2014

  Mars Juni November Desember
Innkallinger

20

PS 14

12. Juni:

Referatsaker

Politiske saker

Tilleggssak

Tilleggssak PS 33

4.november

Referatsaker

Politiske saker

17.desember

Spørsmål og tilleggssaker

Protokoller 20 12 4.nov Protokoll - 17.desember

Møter 2013

  Mars Juni Oktober Desember
Innkallinger

 

Tilleggsaker

PS 13 og PS 14

 PS 15 og PS 16

Presentasjon av KomRev NORD

Orientering om strategier for nasjonalparkkommuner- og landsbyer

20 24

19

Presentasjon uteområde Storslett skole

Protokoller  Protokoll 14.3.13 20 24 19

 

Møter 2012

  Januar April Juni Oktober November Desember
Innkallinger 26.1 19.4 7.6

 25.10

   
Protokoller 26.1 19.4 7.6 25.10   20.12

Møter 2011

Innkallinger Temadag Helse 17.02 med tilleggssak 24.03 23.06 20.10 15.12
Protokoller 17.02 24.03 23.06  20.10 15.12

 

Møter 2010

Innkallinger 11.02 25.03 04.05 24.06 23.09 16.12
Protokoller 11.02 25.03 04.05 24.06 23.09 16.12

 

2009 
Møteprotokoll fra kommunestyremøtet 17.12.2009
Møteinnkalling kommunestyremøtet 17.12.2009
Web levert av CustomPublish AS