Møter i rådet for funksjonshemmede 4.12.17 og eldrerådet 6.12.17

Begge møtene skal være på rådhuset - kommunestyresalen

Nordreisa kommune logo til nyheter kan brukes

Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet skal bl.a. behandele budsjett og økonomiplan.

Klikk her for rådet for funksjonshemmede

Klikk her for eldrerådet

Web levert av CustomPublish AS