I henhold til valglovens § 6 - 6 skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Et listeforslag er en liste over personer som ønsker å stille til valg for en gruppe eller et parti. Hvem som helst kan opprette et listeforslag, men visse krav må være oppfylt.

Viktige frister

 • 31. mars klokken 12 er siste frist for partier eller grupper til å levere listeforslag
 • 20. april klokken 12 er frist for partier til å trekke listeforslaget
 • 1. juni er kommunens frist til å behandle listeforslagene

Nordreisa Arbeiderparti

Valg: Kommunestyrevalg 2023

5544 Nordreisa kommune

Parti/gruppe: Arbeiderpartiet

 

 

Innlevert: 06-02-2023 kl. 11:49

ListeforslagsID: 57497.131

Alternativt partinavn:

 

 

Kandidatnr.

Stemmetillegg

Navn

Fødselsår

Bosted

1

*

Hilde Anita Nyvoll

1976

Storslett

2

*

Sigleif Pedersen

1960

Sørkjosen

3

 

Sigrund Hestdal

1957

Sørkjosen

4

 

Rune Benonisen

1973

Storslett

5

 

Johanne Elvestad

1990

Storslett

6

 

Terje Ansgar Eriksen

1964

Sørkjosen

7

 

Gunn Mandal

1962

Oksfjord

8

 

Tore Elvestad

1952

Sappen

9

 

Lise Brekmoe

1980

Storslett

10

 

Rodner Nilsen

1963

Storslett

11

 

Therese Holien

1992

Storslett

12

 

Ruben Pedersen

1997

Storslett

13

 

Margrethe Birgitte Nilsen

1997

Storslett

14

 

Torkjell Andersen

1969

Storslett

15

 

Elisabeth Guldbrandsen

1971

Spåkenes

16

 

Even Sundbakken

1990

Sørkjosen

17

 

Beate Helen Severinsen

1973

Storslett

18

 

Morten Risto

1964

Storslett

19

 

Ida Bakkejord Musum

1951

Sørkjosen

20

 

Hans Halden

1956

Sørkjosen

21

 

Kari Silvana Wara

1963

Storslett

22

 

Trond-Ove Holmgren

1969

Sørkjosen

23

 

Åshill Marianne Fredriksen

1958

Oksfjord

24

 

Trond Bjerkmo

1965

Sørkjosen

Nordreisa Senterparti

Valg: Kommunstyrevalg 2023

Parti: Nordreisa Senterparti

Innlevert: 28.02.2023

Kandidatnr.

Stemmetillegg

Navn

Fødselsår

Bosted

 1.  

*

Olaug Bergset

1958

Sappen

 1.  

*

Morten Fredriksen

1965

Loppevold

 1.  

 

Tanja Birkeland

1969

Straumfjord

 1.  

 

Trond Davidsen

1960

Sørkjosen

 1.  

 

Ragnhild Elvestad

1991

Storslett

 1.  

 

Jan-Harald Tørfoss

1970

Tørfoss

 1.  

 

Knut I. Skogvold

1944

Kildal

 1.  

 

Kirsti Marit Steinlien

1965

Tømmernes

 1.  

 

Ivar Enoksen

1947

Rotsund

 1.  

 

Guro Boltås

1975

Rotsund

 1.  

 

Siri Elvestad

1990

Myrslett

 1.  

 

Turid K. Davidsen

1970

Sørkjosen

 1.  

 

Lars Erik Sæterbø

1983

Reisadalen

 1.  

 

Rune Bjerkli

1967

Straumfjord

 1.  

 

Kristian Fredrik Frediksen

1949

Kildal

 1.  

 

Olaf Skogmo

1941

Spåkenes

Nordreisa Fremskrittspartiet

Valg: Kommunstyrevalg 2023

Parti: Fremskrittspartiet

Innlevert: 13.03.2023

Kandidatnr.

Stemmetillegg

Navn

Fødselsår

Bosted

 1.  

*

Arthur Tørfoss

1956

Tørforss

 1.  

 

Cathrine Jensen

1980

Sørkjosen

 1.  

 

Per Sverre Moen

1968

Sørkjosen

 1.  

 

Anne Kirstin Korsfur

1963

Sørkjosen

 1.  

 

Rikke Gausdal Larsen

1982

Storslett

 1.  

 

John Roald Karlsen

1954

Storslett

 1.  

 

Line Olsen Ørstad

1970

Tømmernes

 1.  

 

Robin Mikkelsen

1989

Storslett

 1.  

 

Ann-Kristin Thorheim

1965

Straumfjordeidet

 1.  

 

Jonny Kay Henriksen

1958

Størkjosen

 1.  

 

Ragnhild Hammari

1956

Tømmernes

 1.  

 

Bjørn Johannes Garden

1964

Straumfjordeidet

 1.  

 

Else Marie Emilsdatter

1958

Storslett

 1.  

 

Tor-Eivind Hansen

1955

Storslett

 1.  

 

Torhild Johansen

1947

Ravelseidet

 1.  

 

Arnolf Hansen

1956

Reisadalen

 1.  

 

Tatiana Samuelsen

1969

Storslett

Nordreisa INP

Valg: Kommunstyrevalg 2023

Parti: Nordreisa INP

Innlevert: 14.03.2023

Kandidatnr.

Stemmetillegg

Navn

Fødselsår

Bosted

 1.  

*

Gunbjørg N. Melkorsen

 

Skipsingeniør og matprodusent

 1.  

*

Per Olav Agledahl Bless

 

Industrimekaniker

 1.  

 

Renate Ingebrigtsen

 

Fysoterapeut

 1.  

 

Sigbjørn Hansen

 

Offshore arbeider

 1.  

 

Henrik Kristiansen

 

Ungdomskandidat

 1.  

 

Harald Evanger

 

Organisasjonspolitiker

 1.  

 

Tove Mette Kristiansen

 

Lærer/Adjunkt

 1.  

 

Torstein Karlsen

 

Sjåførlærer

 1.  

 

Hilde Giæver Marvik

 

Matprodusent og helsearbeider

 1.  

 

Jarl Eriksen

 

Pensjonist

 1.  

 

Oddgeir Veum Hansen

 

Maskinist

 1.  

 

Jonny Rikardsen

 

Offshorearbeider

 1.  

 

Magne Richardsen

 

Matprodusent

 1.  

 

Lars Evanger

 

Biloppretter

 1.  

 

Tone Gamst

 

Bedriftseier interiør

 1.  

 

Kjetil Viklund

 

Software support og matprodusent

 1.  

 

Tom Darre West

 

Lærer/Spesial Pedagog

Nordreisa Sosialistisk venstreparti

Valg: Kommunstyrevalg 2023

Parti: Sosialistisk venstreparti

Innlevert: 16.03.2023

Kandidatnr.

Stemmetillegg

Navn

Fødselsår

Bosted

1

*

Fred  Erlend Nordgård Rundhaug

1989

Tømmernes

2

*

Tom Vegar  Kiil

1974

Rotsund

3

 

Kirsti Hansen-Krone

1955

Storslett

4

 

Rakel  Lund Heggelund

1990

Storslett

5

 

Tshiyoyo Mufoncol

1961

Storslett

6

 

Svein-Erik Falk

1978

Storslett

7

 

Nina Storm

1988

Storslett

8

 

Arnold Jensen

1942

Straumfjordeidet

9

 

Mildrid Schanche-Pedersen

2002

Sørkjosen

10

 

Astrid Synnøve  Veseth

1965

Storslett

11

 

Fredrik Båtnes Hestdahl

1995

Storslett

12

 

Geir Olav Thomasjord

1966

Storslett

13

 

Marit Eilertsen

1952

Storslett

14

 

Olav Rokne Erichsen

1953

Straumfjord

15

 

Borghild Braastad

1965

Storslett

16

 

Randi Jenssen

1956

Strslett

17

 

Ketil Bjørklid

1955

Storslett

Nordreisa Høyre

Valg: Kommunestyrevalget 2023

Parti: Nordreisa Høyre

Innlevert: 21.03.2023

Kandidatnr.

Stemmetillegg

Navn

Fødselsår

Bosted

Tittel

 

 1.  

*

1 Karl-Gunnar Skjønsfjell

1972

Storslett

Trener

 

 1.  

 

Herborg Alise Ringstad

1957

Sørkjosen

Sykepleier

 

 1.  

 

Tore Yttregaard

1951

Storslett

Pensjonist

 

 1.  

 

Hermann Olaussen Hermnasen

1991

Storslett

Geolog

 

 1.  

 

Anne Merete  Siri  Fyhn

1975

Rotsund

Sykepleier

 

 1.  

 

Christian  Halvorsen

1987

Storslett

Butikksjef

 

 1.  

 

Julie  Karoline  Viken

1994

Storvik

Vernepleier

 

 1.  

 

Magnus  Mathiassen

1998

Storslett

Motormann

 

 1.  

 

Karl  Martin  Pedersen

1982

Storslett

Driftlser

 

 1.  

 

Liv  Anita  Østgård

1973

Storslett

Butikkeier

 

 1.  

 

Terje Olsen

1951

Storslett

Sykepleier

 

 1.  

 

Kyrre Løvoll

1972

Bakkeby

Næringdrivende

 

 1.  

 

Halvar  Magne  Wahlgren

1958

Sørkjosen

Adjunkt

 

 1.  

 

Kjetil  Reiersen

1966

Sørkjoisen

Ambulansearb

 

 1.  

 

Marius Johansen

1982

Storslett

DagligLeder

 

 1.  

 

Elin Kaasen

1964

Storslett

Sekjsonsleder

 

 1.  

 

Jan  Kjetil  Karlsen

1974

Storslett

Reder

 

 1.  

 

Karoline  Olaussen

1991

Storslett

Student

 

 1.  

 

Bjarne  Henry  Josefsen

1949

Storslett

Næringdrivend

 

 1.  

 

Hege  Bergfald

1973

Havnes

Dagliog Leder

 

 1.  

 

Ørjan  Pedersen

1986

Sørkjosen

Daglig Leder

 

 1.  

 

Margit Hansen Krone

1925

Storslett

Pemsjonist