Mulig ekstern drift av kantina på Halti – forespørsel til interessenter

Kommunestyret har bedt administrasjonen undersøke om private kan drive kantina på Halti. Kantina driftes nå av kommunen og er åpen 1 time hver dag. Det er ønskelig at driften kan utvides til også å gjelde noe salg av enkle matretter og drikke til besøkende til bygget.

Kommunen ønsker henvendelse fra private bedrifter som ønsker å drive kantina og i tillegg selge enkle retter til besøkende. Alle som melder sin interesse vil bli invitert til et forberedende møte. Henvendelse sendes til postmottak@nordreisa.kommune.no

Frist for å melde sin interesse settes til 3.mars 2017.

Picasa
Web levert av CustomPublish AS