Næring

Sørkjosen sentrum

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling.

Nordreisa kommune ønsker å oppmuntre folk som vil starte nye bedrifter og utvikle eksisterende næringsliv. Har du en god forretningsidé, kan vi bidra til idéutvikling, nettverksbygging mot fagmiljø og hjelpe deg å finne kurs og støtteordninger som er tilgjengelige i oppstartsfasen. Før og under en bedriftsetablering er det ofte mange små og store spørsmål det kan være nyttig å drøfte med noen. Vi tar ikke betalt for rådgivning og har selvsagt taushetsplikt.

 

Hvordan jobber Nordreisa kommune med næringsutvikling?

Et robust næringsliv er en viktig forutsetning for at Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, nå og i framtida.
Kommunen skal bidra til å legge til rette for både nye og eksisterande arbeidsplasser.
Dette gjør vi på flere måter:

 • Bruk av kommunalt næringsfond til bedriftstilskudd
 • Bruk av kommunalt næringsfond til ulike typer infrastrukturtiltak.
 • Bidra til å skape møteplasser
 • Informasjonsarbeid
 • Omdømmebygging og videreutvikling av Storslett som nasjonalparklandsby
 • Fokus på entreprenørskap i skolen
 • Oppsøkende arbeid mot nye bedrifter / nye innbyggere
 • Tett samarbeid mellom næringsavdeling og plan/byggavdeling i kommunen

 

Kompetanse og nettverk

Vi har blant annet kompetanse innenfor bedriftsutvikling, reiseliv, landbruk, nyskaping og entreprenørskap.
Næringskontoret legger stor vekt på å ha et nettverk utenom egen organisasjon i kommunen, og har blant annet kontakt med:

 • Nordreisa Næringsforening
 • Næringsutviklere i alle kommunene i Nord-Troms
 • Innovasjon Norge på fylkesnivå
 • Troms fylkeskommune
 • Nettverket for Norges nasjonalparklandsbyer og kommuner
 • Visit Lyngenfjord
 • Nordnorsk Reiseliv
 • Halti Næringshage
 • Universitet i Tromsø

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Næringskontoret kan være til hjelp gjennom kontaktnettet og egen kompetanse.
Vi kan hjelpe deg selv eller koble deg mot rette miljø når det gjelder:

 • oppstart og utvikling av din bedrift
 • rekruttering
 • utforming av forretningsplan
 • utviklingsprosjekt
 • utforming av søknader om tilskudd o.l.
 • kontakt mot Innovasjon Norge og andre
 • aktuelle kurstilbud
 • bistå i jakt på ledige lokale / næringstomter
 • spørsmål knyttet til plan- og byggesak (vi sitt lokalisert sammen med kommunens planavdeling)

 

Kontakt:

Jan F. Fjære, næringsutvikler

T: (+47) 77 58 80 53/41706134

E: Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish AS