Næringstomt

I Nordreisa kommune kan du få opsjon på næringstomt under planlegging av ditt prosjekt. Vi har flere områder som er avsatt til nærings- og industriformål.

Nærings- og industritomter finnes i områdene:
• Storslett: Mellom Posthuset og Rådhuset
• Sørkjosen: Sørkjosen havn, området fra Flyplassen mot Jernelvas utløp

Nordreisa kommune utvikler nå et nytt næringsareal på Hjellnes like ved Sørkjosen med tilknyttet dypvannskai. Les mer her.

Det finnes andre næringstomter også utenfor sentrumsområdene. sjekk ledige tomter via vår kartdatabase:http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_nordtroms/

Oppskrift:

1. I venstre menye finner du rullegardinen "Velg karttype".

2. Velg "Arealbruk- og ressurser"

3. Finn neste rullegardin meny der det står "Velg søk". Klikk på pil.

4. Velg "ledige tomter"

5. Fortsett å velge kommune, kategori og underkategori. Feks, Nordreisa kommune, Næringsareal, Storslett/ Sørkjosen.

5. Klikk på blå understreket tekst for å vise interessepunktene dine i kartet.

 

Kontaktperson:

Sektorleder for miljø, plan og utvikling: Dag Funderud.

Telefon: 77 58 80 41 / e-post: dag.funderud@nordreisa.kommune.no
 

Web levert av CustomPublish AS