Snøsmelting pågår samtidig som det er frost i bakken, bekker og elver i terrenget har stedvis barrierer av snø og is. Disse forhold kan sammen forårsake sørpeskred og lokale flommer som kan skade bygninger, veier eller annen infrastruktur.

Ved slike hendelser ber Nordreisa kommune om å bli varslet på vår vakttelefon 90 56 99 89 (døgnbemannet VA-vakt)

Oppstår det skader på private anlegg, må eier kontakte sitt forsikringsselskap snarest.