Åpningstider:  

  • Publikumsmottak: mandag kl. 12.00-14.00
  • Timeavtaler: hverdager kl. 09.00-15.00
  • Telefon: 55 55 33 33 hverdager kl. 09.00-15.00
  • Chat: www.nav.no hverdager kl. 09.00 - 14.30 

Dersom du har spørsmål om folketrygdytelsene som NAV forvalter (dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, foreldrepenger m.m.), finner du nyttig informasjon på NAV.no, eller du kan ringe vårt kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Ved behov for sosialhjelp, nødbolig, gjeldsrådgivning eller andre sosiale tjenester hos NAV, kan veiviser til sosialhjelp på nav.no være nyttig informasjon for deg.  Du kan også lese mer om den enkelte tjeneste i lenkene under.

Åpningstid:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-nordreisa

Smittevernregler:
- Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig med covid 19, kan du ikke besøke NAV-kontoret.
- Alle våre besøkende må oppgi kontaktinformasjon med tanke på eventuell smittesporing.
- Vi oppfordrer til å benytte digitale kanaler på https://www.nav.no/no/person eller telefon, dersom du har mulighet til det.