NAV Nordreisa

nav_pos_logo_RGB

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 223, 9156 Storslett
Besøksadresse: Sentrum 17, 9151 Storslett
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.kontaktsenter@nav.no 
Telefonnummer for leger og arbeidsgivere 55 55 33 36. Du vil få to tastevalg på dette nummeret: ett for arbeidsgivere og ett for leger og settes derfra over til en veileder i NAV.

Mange tjenester ved å kontakte NAV på internett og telefon

Den nyeste og mest oppdaterte informasjonen om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger og de andre rundt 50 statlige ytelsene i NAV, finnes ikke lenger i NAV- kontoret, men på www.nav.no Enkelte tjenester har også egne Facebook-sider. Et eksempel på det er NAV Foreldrepenger. I tillegg har NAV en eksperttelefon på tlf.nr. 55 55 33 33 som er den beste å ringe om statlige ytelser. Du får også veiledning i bruk av www.nav.no via telefon når du sitter foran din pc i tiden 08.00-15.30 mandag – fredag. NAV-kontoret har PC-er du kan benytte, hvis du ikke har tilgang til dette hjemme.

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp.
Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet. Du kan også få generell informasjon og veiledning om økonomisk sosialhjelp på NAV sitt telefonnummer, 55 55 33 33.

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem. 

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på www.nav.no eller melde det inn til oss.
  • Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
  • Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Se også www.nav.no/troms

Web levert av CustomPublish AS