Nordreisa frivillighetssentral

frivillighetssentral

Nordreisa frivilligsentral

Kontaktinfo:

 • Nordreisa Frivilligsentral
  adr:Kommunehuset 1.etg.
  Postboks 174, 9156 Storslett
 • Daglig leder: Birger Solbakken,
  tlf. 41587710,
  e-mail:frivillig@nordreisa.kommune.no

19. februar 2008 ble Nordreisa Nærmiljøsentral åpnet. Den 22. mai 2007 ble det publisert hvem som fikk etableringstilskudd til å åpne frivilligsentral, Nordreisa var blant de 26 kommunene. 

Frivilligsentralen ledes av daglig leder Birger Solbakken og i styret er det representanter fra Nordreisa Røde kors, Nordreisa sanitetsforening, Mental Helse Nordreisa og Nordreisa LHL.
Frivilligsentralen er kommunalt eid.

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

De fleste som er knyttet til Frivilligsentralen bruker ca. 2 timer i uken eller en helg. Du/dere inngår ingen langsiktig avtale - synes du arbeidet er givende, fortsetter du/dere. Hvis ikke, bestemmer du/dere selv hvor lenge du/dere vil være knyttet til Frivilligsentralen. Frivilligsentralen har vist seg å være et godt virkemiddel til å utløse frivillig innsats i lokalsamfunn og nærmiljø. Lønnen er gleden over å hjelpe andre.

Andre ting Frivilligsentralen kan støtte med:

 • Lage/skrive søknader for lag/foreninger
 • Grasrotandelen
 • Sponsing
 • Organisasjonsarbeid
 • Lavterskeltrim/trimgrupper
 • Servicekontor for eldre
 • Stifting av nye lag/foreninger
 • Støtte til kulturarrangement / lete etter støttespillere som er frivillige

 

Web levert av CustomPublish AS