Nordreisa helse- og omsorgsutvalg har møte 4.10.16

Saker som skal behandles er bla. dagtilbud tilpasset demente og eldre i samarbeid med frivillig sektor - Prosjekt hjemmebesøk for innbyggere 72 år - Avlastningstilbud for eldre på Lillebo - Omsorgsbolig med heldøgns pleie, personalressurser - Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune

Sakspapirer til møtet kan lastes ned HER.

Nordreisa kommune logo
Web levert av CustomPublish AS