Nordreisa kommune disponerer et mindre tilskudd til etablering i bolig samt til utbedring/tilpasning av bolig

Nordreisa kommune logo

Nordreisa kommune disponerer et mindre tilskudd til etablering i bolig samt til utbedring/tilpasning av bolig.

 

Boligtilskudd til etablering kan ytes til kjøp av brukt bolig eller oppføring av ny bolig i kommunen. Tilskuddet er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon.

 

Tilpasning av bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel funksjonshemming. Tilskudd til utbedring/tilpasning er strengt behovsprøvd.

 

På Husbankens.no kan du lese mer om tilskuddene, der kan du også søke elektronisk. 

For å søke om boligtilskudd til etablering eller utbedring/tilpasning av bolig brukes skjema HB 7.S.13. Kommunen kan hjelpe til med utfylling av søknad.

 

Søknad om tilskudd sendes Nordreisa kommune, Boligkontoret, Postboks 174, 9156 STORSLETT.  Søknadsfrist 08.04.2019

 

Web levert av CustomPublish AS