Nordreisa kommune disponerer et mindre tilskudd til etablering i bolig samt til utbedring/tilpasning av bolig.

 

Boligtilskudd til etablering kan ytes til kjøp av brukt bolig eller oppføring av ny bolig i kommunen. Tilskuddet er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon.

 

Tilpasning av bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel funksjonshemming. Tilskudd til utbedring/tilpasning er strengt behovsprøvd.

 

På Husbankens.no kan du lese mer om tilskuddene, der kan du også søke elektronisk. 

For å søke om boligtilskudd til etablering eller utbedring/tilpasning av bolig brukes skjema HB 7.S.13. Kommunen kan hjelpe til med utfylling av søknad.

 

Søknad om tilskudd sendes Nordreisa kommune, Boligkontoret, Postboks 174, 9156 STORSLETT.  Søknadsfrist 08.04.2019