Nordreisa kommune er den første kommunen i Nord-Norge som har gjennmført opplæringsprogrammet "Barn i rusfamilier"

Barn i rusfamlier

Deltakelsen har ført til at det i etterkant har utarbeidet en handlingsveileder som beskriver hva ansatte skal gjøre,og hvem de skal kontakte hvis de er bekymret for et barn.

Dette arbeidet er omtalt i fagmagasinet SPOR, og kan leses i sin helhet ved å klikke deg inn på denne lenken: http://www.digiblad.no/kompetansesenter-rus/spor1-2017/#12

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS