Kommunestyret ga i sitt møte i juni en ekstrabevilgning på 200.000 kroner slik at vi kunne øke antall sommerarbeidsplasser for ungdom.

Helse- og omsorgssektoren og drift- og utviklingssektoren har ansatt nærmere 20 ungdommer i sommer.

Ungdommene får opplæring og veiledning fra voksne, og de unge er kjempefornøyd med at de får tjene penger og prøve seg i arbeidslivet.

Mange av disse jobber nå ved kommunens mange park- og grøntanlegg, og sørger på denne måten for at det blir trivelig for oss som bor her og besøkende.