Som privat avlaster kan du bidra til å lette hverdagen til familier som av ulike årsaker har behov for avlastning.

Vi søker trygge, stabile og omsorgsfulle personer som har overskudd og kapasitet til å være avlaster en helg per måned, for en ungdom med Down syndrom. Han er en aktiv og frisk gutt som er glad i film, musikk, ulike lekaktiviteter inne og tilpassede turer og gjøremål ute sommer og vinter. Han er selvstendig, men trenger positiv tilstedeværelse og oppfølging.
Du/dere kan gjerne ha egne barn.


Arbeidsoppgaver
- Ha tett dialog med foresatte.
- Tilpasse aktiviteter og lek på hans premisser.


Kvalifikasjoner
- Det kreves ingen formell kompetanse, men personlig egenhet er avgjørende.
- Helse og omsorgsavdelingen i samråd med foresatte, godkjenner søkere gjennom intervju før tjenesten iverksettes.
- Du/dere må være omsorgsfulle, tålmondige og kunne gi trygge og forutsigbare rammer. 
- Ha gode kommunikasjonsegenskaper.
- Prate godt norsk.
- Politiattest må framlegges. 


Vi tilbyr
- Veiledning til avlaster.
- Fast ansettelse i Nordreisa kommune med rett til feriepenger, sykepenger etc.
- Lønn etter gjeldende særavtale for avlastere (SGS 1030) per nå kr 86,- per time og i tillegg utgiftsdekning på kroner 260,- per døgn. 


Er dette noe som du/ dere kan tenke dere, ta kontakt med Nordreisa kommune ved Helse og omsorgsavdelingen. 
Saksbehandler.
Heidi Synnøve Jensen på telefon 77 58 81 54 mobil 41 04 27 49 eller på mail: heidi.jensen@nordreisa.kommune.no