Nordreisa kommunes IA pris 2019

Nordreisa Arbeidsmiljøutvalg tildeler kr 20.000 til 3 tjenestested som fremmer arbeidsmiljørelaterte tiltak på arbeidsplassen sin, som bidrar til lavt sykefravær over tid eller som har stor nedgang i sykefravær siste år. Den årlige IA prisen overrekkes av ordfører i kommunestyremøte.

Vinnerarbeidsplassen mottar kr 10.000,- samt et diplom.  To andre arbeidsplasser mottar kr 5.000,- hver.  Verneombudene i Nordreisa kommune har nominert kandidater til IAprisen.


Nordreisa arbeidsmiljøutvalg tildeler IA prisene 2019 som følgende: 

 

Guleng bofellesskap og Guleng 3 tildeles kr 10.000,- for lavt sykefravær over flere år.  

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:

Guleng bofellesskap og avlastning og Guleng 3 er ​to avdelinger som tilsammen utgjør en av de største arbeidsplassene i Nordreisa kommune, med til sammen 57 ansatte. Antall årsverk viser at dette er den største arbeidsplassen innenfor helse- og omsorgssektoren, og den nest største i Nordreisa kommune, etter Storslett barne- og ungdomsskole. Allikevel klarer de å holde lavt fravær over tid. Avdelingene har 13 beboere med behov for praktisk bistand og helsehjelp. 

Fraværet de 3 siste årene: 2017: 4,04%, 2018: 7,56%, 2019: 5,63.

IA pris 2020.JPG

Arbeidsplassen praktiserer inkluderende ​arbeidsliv og vektlegger inkludering, tilrettelegging, motivasjon og godt arbeidsmiljø. Virksomhetsleder rapporterer om et godt ​samarbeid ​i avdelingene. Både ansatte, leder​e, tillitsvalgt og verneombud tar sammen ansvar for arbeidsmiljøet i boligene. Ansatte har et godt samhold, ​og har felles sosiale aktiviteter ​​organisert av miljøgrupper som de har etablert. Langturnus på Guleng3 har hatt positiv effekt på arbeidsnærværet. 

 

Personalavdelingen tildeles kr 5.000,- for lavt fravær over tid.  

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:

Personalavdelingen har i alle år, hatt så og si ingen fravær. Fraværet de siste 3 årene viser; 2017: 0,0%, 2018: 0,16%, 2019: 0,0%.

Personalavdelingen er en viktig ressurs for kommuneledelse og ansatte generelt. Tjenesten har siste år bestått av 3 ansatte. Sykefraværet har vært svært lavt gjennom alle år. Leder melder om at det er et veldig godt arbeidsmiljø og et godt fellesskap. Ansatte stiller opp og bidrar for hverandre i arbeidshverdagen, men også i forhold som gjelder familieliv, både i glede og sorg.  

Personalavdelingen.jpg

Leirbukt barnehage tildeles kr 5.000,- for stor nedgang i sykefravær siste år.  

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:

Leirbukt barnehage har tidligere år hatt høgt fravær. I 2019 hadde de en stor nedgang i fraværet. Fraværet de 3 siste årene viser; 2017: 8,81%, 2018: 14,71%, 2019: 1,59%.

Tjenesten består av 12 ansatte og 3 avdelinger, herav en samisk avdeling. Det er tilsammen 33 barn i barnehagen. Leder i barnehagen melder om at de ansatte i Leirbukt barnehage er stabile og godt voksne som trives på jobb. De representerer en stor ressurs og verdi, som gir stabilitet og trygghet for både barn og hverandre.

IA.JPG

Web levert av CustomPublish AS