Nordreisa kommune ønsker å gjøre en forskjell, og ser på idrett og idrettsanlegg som en viktig del av kommunes omdømme, aktivitet, bolyst, attraktivitet og rekruttering. Nordreisas nye idretts-og anleggskonsulent startet opp i jobben for 2 dager siden og heter Sigurd Aal Sellæg. 

Sigurd skal medvirke til at kommunen når sine mål innen idrettsfeltet, jfr kommunedelplan for idrett- og anlegg og skal jobbe med utvikling av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, delta i planleggingsfase av andre idrettslige prosjekter, knyttet tett opp mot idrettslag og andre aktuelle lag/foreninger/innbyggere.Sigurd sine fremste samarbeidspartnere er Nordreisa Idrettsråd, idrettslag i kommunen, Nord-Norsk Skilinje, UtiNord og andre som ønsker aktivitet i bygdene våre. Sigurd sier at han vil jobbe for å oppnå større oppslutning, både for toppidrett og breddeidrett. Han ønsker også bidra med lavterskelaktivitetstilbud for alle.

Sigurd brenner for idrett og fysisk aktivitet, og når han leste stillingsannonsen, så skjønte han at dette var drømmejobben. Sigurd er vokst opp på Lillehammer og har mastergrad i aktivitets-og helsevitenskap. Sigurd er selv en aktiv person, og vant Reisajoggen på første forsøk i går. 😃👏👏«Som fersk innbygger i Nordreisa kommune er jeg overveldet over mottakelsen. På den korte tiden min her har jeg allerede hilst på utrolig mange hyggelige personer rundt omkring og jeg er imponert over hvilke fasiliteter som eksisterer. Jeg er positivt overasket over å møte så mange engasjerte og ressurssterke innbyggere, i en relativt liten kommune»

Vi ønsker Sigurd lykke til i jobben. Vi vet at der allerede er gjort mange avtaler med idrettslag og andre.