Nordreisa Kulturskole har ledige elevplasser

Ledige elevplasser i kulturskolen

Kulturskolen har for tiden noen ledige elevplasser med undervisning på henholdsvis klarinett, altsaksofon, piano/keyboard og slagverk. ledige tidspunkt på mandager, tirsdager og torsdager. Det kan søkes på kommunens hjemmeside http://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=1942&language=nb eller e-post til roger.aronsen@nordreisa.kommune.no

 

kulturskolen_145x111_145x111
Web levert av CustomPublish AS