Nordreisa kommune økte sin folkemengde fra 4645 til 4678 i 3. kvartal. Det betyr en øking på 33 personer, som er den største folketallsveksten i hele Troms, når man ser bort fra bykommunen Tromsø. Til sammenligning så hadde Lenvik kommune en folketallsvekst på 27 personer.

Økningen av folketallet i Nordreisa skyldes at det ble født 13 og tilflyttet 76 personer i løpet av 3. kvartal mot 7 døde og 49 utflyttere.

Alle kommunene i Nord-Troms, utenom Nordreisa og Karlsøy kommuner, har hatt en nedgang i folketallet.    

Se flere tall på www.ssb.no