Nordreisanaturen

Nordreisa kommune er størst i Troms med 3435 km2. Kommunen strekker seg fra fjorden i nordvest til Finnmarksvidda i sørøst.

Røyelkampen

I Nordreisa er det en meget variert flora med tildels meget unike planter. Dette mangfoldet gir også et variert dyre- og fugleliv.

Fra kyst til fjelltopp finner vi rype. Ellers finnes orrfugl og storfugl, ugler og andre rovfugler. Dyrelivet er mangfoldig med elg, spredte individer av rådyr, rev og alle de fire store rovdyra holder til innenfor kommunen.

Denne siden inneholder aktuelle spørsmål innen viltforvaltning, skuddpremieordninger for villmink, kråke og gaupe. Informasjon om ettersøksringen som rykker ut ved påkjørsel av dyr eller andre hendelser som gjør at dyr har blitt skadet. Under motorferdsel finnes aktuelle regler og informasjon om motorferdsel i utmark.

Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til sektorleder Dag Funderud tlf 77588041, eller e-mail: dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS