Skal du etablere ny virksomhet?

storeste

Nordreisa kommune er en næringsrettet ja-kommune, hvor det er både attraktivt og spennende å starte og drive bedrift. Dersom du har planer om å starte egen virksomhet, bistår vi gjerne med råd og veiledning. 

For bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen, kan vi tilby næringstomter og forretningsarealer på strategiske plasseringer i kommunen. Vi har fiberdekning til 98% av befolkningen, flere lyd- og bildestudioer som brukes aktivt til telemedisin, fjernundervisning og konferanser. Fjernarbeidsplasser er det allerede flere som benytter seg av, og vår nærhet til flyplass gir muligheter til å raskt kunne oppsøke hovedstaden (3 timer flytid) eller nærliggende byer (Tromsø 20 min). 

 

Kommunalt næringsfond

Fra Kommunalt næringsfond er det mulig å søke tilskudd til etablering av ny virksomhet. Du kan lese mer om Kommunalt næringsfond her.

 

Halti Næringshage

Nordreisa kommune har en egen tjenesteavtale med Halti næringshage. Gjennom denne avtalen kan du som etablerer benytte deg av gratis rådgivning i oppstartsfasen. Du finner mer informasjon om Halti næringshage her.

 

Tiltakssonen for Troms og Finnmark

Nordreisa kommune er en del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, noe som gir våre innbyggere og næringsliv flere økonomiske fortrinn, herunder blant annet fritak for arbeidsgiveravgift, reduksjon i personbeskatningen, fritak for el-avgift på forbruk og nedskrivning av studielån. Målsettingen med tiltakssonen er å gjøre området mer attraktivt for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid, og dermed stimulere til positive utviklingstrekk. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Du kan lese mer om tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark her.

 

Samisk virkemiddelområde

Nordreisa kommune er innlemmet i STN-området; virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Dette innebærer at virksomheter i Nordreisa har mulighet til å søke tilskudd fra Sametinget til prosjekter og tiltak.

Du kan lese mer om Sametinget og deres næringsutviklingsarbeid her.

 

Andre nyttige lenker under oppstart:

Altinn - starte og drive bedrift

Innovasjon Norge

 

Kontakt:

Jan F. Fjære, næringsutvikler

T: (+47) 77 58 80 53 / 417 06 134

Web levert av CustomPublish AS