Vi har mange flinke og ivrige elever både på musikksiden og i tegning/form/farge-klassene, så vi sier bare; Velkommen, velkommen! Nordreisa Musikkorps har kafésalg.

Med hilsen alle oss i Kulturskolen -  inkludert de mange flinke elevene våre.