Ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Det er publisert ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

feier

Det er publisert ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Nord- Troms Brannvesen (Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy). 

 

Dette kan bety en endring for husstander og hytter, i hvilke fyringsanlegg som skal feies. Dette er for å sikre best mulig tjeneste for alle kommunens innbyggere.

 

Se link til lokal forskrift for din kommune for nærmere informasjon.

 

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-12-21-1907

 

Nordreisa: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-12-16-1901

 

For spørsmål, kontakt Brannsjef Nils-Arnold Nilsen på tlf: 960 97 950 eller Leder forebyggende Erlend Sylta på tlf: 960 97 751

 

Webside: www.nordtromsbrannvesen.no

Web levert av CustomPublish AS