Helsedirektoratet tilbyr nå fem nye apper som skal forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro.

Digitale selvhjelpsverktøy, som apper, kan gjøre oss bedre rustet til å takle og forebygge ulike plager og utfordringer. Mange kan ha nytte av å lære seg grep som kan gi bedre mestring av stress, uro og grubling.

– Fordelen med apper er at de er tilgjengelige når som helst og hvor som helst. Mange kvier seg dessuten for å oppsøke hjelp. Appene vi tilbyr nå er gode pedagogiske verktøy som er basert på anerkjente prinsipper i en ny og engasjerende innpakning. Hvis flere kan lære, trene og øve sånn at de mestrer vanskelige tanker og følelser, så kan vi trolig forebygge at plager blir noe mer alvorlig., sier psykologspesialist og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Åste Herheim. 

Les mere av artikkelen her: