Følgende satser vil være gjeldende fra og med januar 2014:

BARNEHAGE

100 % plass kr 2 405,-
100 % plass m/søskenmoderasjon kr 1 683,50
100 % plass m/søskenmoderasjon 3. og, 4. barn kr 1 202,50
50 % plass kr 1 443,-
50 % plass m/søskenmoderasjon kr 1 010,-
60 % plass kr 1 683,50
70 % plass kr 1 924,-
80 % plass kr 2 164,50

 

SFO

Hel plass kr 1 912,50
Hel plass m/søskenmoderasjon                            kr    957,-
Halv plass kr 1 434,-
Halv plass m/søskenmoderasjon kr    717,-