traktor på jordet

Nyhetsbrev om jordbruket - Utgave 3- 19.02.21: Bli oppdatert på hva som rører seg i jordbruket

Trykk på lenken under for å få aktive lenker: Nyhetsbrev Jordbruk 3.utgave .pdf
Drenering

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering er til og med 12. april 2021

Da er midlene fra Statsforvalteren tildelt kommunen og søknadsfristen for tilskudd til SMIL-tiltak og drenering/ grøfting er til og med 12. april 2021...
jordbær

Kurs i jordbærdyrking - Mandag 5. november klokka 19.30 - 22.00 i kommunestyresalen

Mandag 5. november klokka 19.30 - 22.00 i kommunestyresalen, Storslett.
Landbrukskafè

Presentasjoner fra landbrukskafèen den 13.12.2016

Nordreisa kommune og Landbruk Nord hadde 13.12.16 landbrukskafe på kommunehuset. Vider finner dere link til de foredragene som ble holdt. 
gris

Troms Bonde- og Småbrukarlag

Regnskapskurs

jentemekaniker

Påmelding i dag 15.05.2015

Landbruksmekanisk kurs for damer 29. og 30. mai

Nordreisa kommune i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter arrangerer kurs i landbruksmekaniske fag for damer. Kurset tar for seg vedlikehold av ...
Web levert av CustomPublish AS