Økonomiske ytelser

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte kommunens sosialkontor eller boligkontor.

Sosialtjenesten er samlokaliser med NAV Nordreisa og hovedoppgaven er å forebygge og å løse sosiale problemer etter lov om sosiale tjenester. Dette inkluderer arbeid med å fremme økonomisk trygghet og bedre levevilkårene for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Alle ansatte som jobber i NAV har taushetsplikt.

Til sosialtjenesten kan du rette søknader om:

  • Direkte økonomisk hjelp
  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Rusbehandling. Pårørende til mennesker med alvorlige/livstruende rusproblemer kan rette søknad om tvungen rusbehandling.

NAV Nordreisa holder til i 1. etasje på rådhuset. 

Henvendelse ekspedisjonen, åpningstid mandag - fredag kl 09.00 - 15.00

Telefon 77 28 60 60 

Web levert av CustomPublish AS