Vi skriver 4. juni i dag og det er fortsatt store mengder snø i fjellet.  Kraftig snøsmelting har ført til flomvannføring i Reisaelva. 

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

 

IkAESACRIAIEAEiQASIABHILwIUKfnFk 6kRASJABIgAESACRIAIEAEikCMCFCk 5AsjHiQARIAJEgAgQASJABIgAEcgvAhQp cWTqREBIkAEiAARIAJEgAgQASKQIwIUKTkCyMeJABEgAkSACBABIkAEiAARyC 8CFCn 5xZOpEQEiQASIABEgAkSACBABIpAjAhQpOQLIx 4kAESACRIAIEAEiQASIABHILwIUKfnFk 6kRASJABIgAESACRIAIEAEikCMCFCk 5AsjHiQARIAJEgAgQASJABIgAEcgvAhQp cWTqREBIkAEiAARIAJEgAgQASKQIwIUKTkCyMeJABEgAkSACBABIkAEiAARyC 8CFCn 5xZOpEQEiQASIABEgAkSACBABIpAjAhQpOQLIx 4kAESACRIAIEAEiQASIABHILwIUKfnFk 6kRASJABIgAESACRIAIEAEikCMCFCk 5AsjHiQARIAJEgAgQASJABIgAEcgvAhQp cWTqREBIkAEiAARIAJEgAgQASKQIwIUKTkCyMeJABEgAkSACBABIkAEiAARyC 8CFCn 5xZOpEQEiQASIABEgAkSACBABIpAjAhQpOQLIx 4kAESACRIAIEAEiQASIABHILwIUKfnFk 6kRASJABIgAESACRIAIEAEikCMCFCk 5AsjHiQARIAJEgAgQASJABIgAEcgvAhQp cWTqREBIkAEiAARIAJEgAgQASKQIwIUKTkCyMeJABEgAkSACBABIkAEiAARyC 8CFCn 5xZOpEQEiQASIABEgAkSACBABIpAjAhQpOQLIx 4kAESACRIAIEAEiQASIABHILwIUKfnFk 6kRASJABIgAESACRIAIEAEikCMCFCk 5AsjHiQARIAJEgAgQASJABIgAEcgvAv 8fSMJhu 9vRvT 8AAAAASUVORK 5CYII=