Området foran rådhuset er bilfritt - og er i tillegg forskjønnet med benker og blomster

Vi håper alle vil vil benytte seg av muligheten til å sette seg ned på benkene fremfor rådhuset.