Her er oversikten over endringer i skoleskyssruter i Nordreisa høsten 2008.

Følgende ruter innstilles f.o.m. skolestart høsten 2008:

Skole/fra holdeplass

 Avg kl

Til hpl

Ank.kl

Dagtype

Rotsundelv skole 12:55 Veitun 13:15 5
Moan skole 12:10 Stormælen 12:40 1,3,4,5
Oksfjord skole 13:00 Nyheim/Storslett 13:42 5

Dagkodene er: 1= mandag, 2=tirsdag, 3= onsdag, 4= torsdag, 5=fredag, 6:lørdag, 7= søndag, D=daglig, X=unntatt