Kulturskolen tar i disse dager opp nye elever for kommende skoleår. Skolen driver undervisning på instrumenter samt innen visuelle kunstfag. Dersom dette er noe du tror passer for deg, bør du lese videre.

Til deg som vil søke eller allerede har plass
Undervisningen i Kulturskolen gis hovedsakelig på ettermiddag og kveldstid. I noen tilfeller også i skoletiden/SFO.

Søknadsfristen er satt til 4. juni og det må søkes elektronisk. Det elektroniske skjemaet finner du på venstre meny, skjemaer A-Å. Skjemaet heter ”Musikk- og kulturskole, opptak og utmelding”. Dersom du trenger hjelp til dette kan du komme til servicetorget og bruke publikumsmaskinen der. Dersom du lurer på noe kan du også ringe tlf 7777 0700.

Hvis du allerede er elev og ønsker undervisning i flere fag/instrument, må du søke om plass for dette.

Som elev i kulturskolen, beholder du plassen til den sies opp skriftlig. Hvis du ikke ønsker å fortsette skal skolen ha skriftlig utmelding på det samme elektroniske skjemaet. Vi minner om at utmeldingsfristene er 4. juni for høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret. Vi gjør oppmerksom på at påbegynt semester faktureres i sin helhet.

Hva koster det?
Elevbetalingen i Kulturskolen er kr. 1645 pr. år fordelt med kr. 745 på høsten og kr. 900 på våren. Det gis søskenmoderasjon, 25 % på 1. søsken og 50 % på evt flere. Enkelte kortvarige kurs har andre satser, eks 8-ukers kurs innen tegning, form og farge koster kr. 350 pr. kurs. Tilbudene er først og fremst til barn og ungdom, men voksne kan også søke.

Instrumentundervisning
Nordreisa Kulturskole gir undervisning i følgende instrumenter: Piano, orgel, keyboard, gitar (akustisk, el-gitar og el-bass) og slagverk. Dersom du velger noen av disse instru¬mentene kreves det at du har eget instrument til å øve på. Korpsinstrument: messing (trompet, kornett, althorn, walthorn, barritone, trombone, tuba) og treblås (tverrfløyte, klarinett, saxofon), med forbehold om variasjon i korpsbesetning. Velger du et av disse instrumentene blir du samtidig aspirant til Nordreisa Musikkorps og får leie instrument av korpset.

Visuelle kunstfag (tegning, form og farge)
Kunstfag er et tilbud som tar for seg teknikker innen tegning, maling, trearbeider, handverksteknikker og leire. Tilbudet gis til nybegynnere samt mer viderekomne.


Velkommen som elev i Nordreisa kulturskole!