Opptak til SFO - skolefritidsordningen 2019/2020

Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. april. Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn, samt barn med spesielle behov i 1. til 10. trinn for elever i grunnskolen. Eleven må være bosatt i kommunen.

Barn med skolesekk

Foreldre må søke om ny plass for hvert enkelt skoleår. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Kontakt skolen som har tilbud om SFO for mer informasjon.

Her finner du vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune

 

 

Web levert av CustomPublish AS