Opptak til SFO - skolefritidsordningen 2020/2021

Søknadsfrist for opptak i SFO er 1.april. Skolefritidsordningen er et tilbud til barn i 1.-4. klasse. Barn med funksjonshemming/spesielle behov kan tilbys plass til og med 10. klasse. Eleven må være bosatt i kommunen.

Det gis tilbud om hel og halv plass i skolefritidsordning. Halv plass tilsvarer inntil 9 timer per uke. Hel plass tilsvarer mer enn 10 timer per uke.

SFO

Foresatte må søke om ny plass for hvert enkelt skoleår. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.  
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1236&externalId=1942  

Vedtekter for skolefritidsordningen finner du her:
https://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/4370488.1386.7mnisu7umk7kbp/SFO+vedtekter.pdf

Web levert av CustomPublish AS