Oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor barnevern, barnehage, skole, voksenopplæring- og flyktningetjeneste, kirke og kultur.

Reglement oppvekst- og kultur

Oppvekst- og kulturutvalget 2019 - 2023

Rune Benonisen (Ap)

Terje Olsen (H)

Agnes Bjørgve (Ap)

Arnhild Andreassen (Krf)

 1. Tore Elvestad (Ap)
 2. Johanne Olaussen (H)
 3. Oddbjørn Johansen (Krf)
 4. Kari Wara (Ap)
 5. Marius Johansen (H)
 6. Davida Olsen (Krf)

Svein-Erik Falk (Sp)

Tove Mette Kristiansen (Sp)

 1. Pål Halvor Bjerkli (Sp)
 2. Guro Boltås  (Sp)
 3. Hugo Bjørnes (Sp)
 4. Tanja Birkeland (Sp)

Ann Kristin Thorheim (Frp)

 1. Rikke G Larsen (Frp)
 2. Line Olsen Ørstad (Frp)
 3. Paul Pedersen (Frp)
Leder Rune Benonisen (Ap)
Nestleder Terje Olsen (H)
Web levert av CustomPublish AS