God morgen!

Diverse info fra ordfører om «ofte-stilte-spørsmål» siste tiden:

Statens veivesen overtok sist høst ansvaret for veilysene langs følgende strekninger:

  • Fra Langslett til krysset i Nordkjoskrysset
  • FV 351 Flyplassveien
  • FV 352 Fra Haltibygget og opp til Sagvollen
  • FV 865 Fra sentrum på Storslett og opp til Høgegga
  • FV 357 Fra fergeleiet ved Havnnes og opp til Kjempebakken

 

Videre har kommunen et pågående arbeid med å skifte ut veilysarmaturer langs Storengveien, Snemyr, Ravelseidet indre, Kjempebakken/Nordvollen og Vest-Uløyveien, jmf. kommunestyrevedtak i sak 46/19. Dette arbeidet forventes å bli ferdig i løpet av januar.

I tillegg monteres det strømmålere langs alle fylkes- og riksveier. Dette arbeidet forventes også ferdig i løpet av januar måned. Strømmålerne har mulighet for styring og etter vedtak i Driftsutvalget i november, sak 3/19, vil det bli nattestengning av lysene fra kl. 24.00-06.00.

 

Har også fått henvendelser fra innbyggere om at Telenor har begynt sin utfasing av fasttelefoni. For de aller fleste innbyggerne kan dette løses ved å koble seg på 3net sin fiber. I Oksfjorddalen finnes det også løsninger med forsterkere nå for de husstandene det gjelder. Kommunen sender på nyåret ny søknad om støtte til utbygging av bredbånd i Storengveien, Straumfjord sør for Fosselv og Havnnes. EU har gitt tilskudd til WIFI i Storslett sentrum og hamna i Sørkjosen. Har som plan at dette er klar til bruk før sommeren.

 

Svømmebassenget åpner igjen så snart feilen er utbedret. På grunn av gammelt teknisk utstyr er det utfordrende å finne tak i nye deler. Det er forventet 2-3 ukers leveringstid på delene som ble bestilt før jul. Deretter skal utstyret monteres og testes.