Det er 81 år siden det tyske militære angrepet på Norge. Om morgenen den 9. april ga general Carl Gustav Fleischer ordre om full mobilisering av Nord-Norge. De tyske troppene som kom til Narvik denne dagen bestod av 2000 østeriske bergjegere. Tre dager senere sto første kampen mellom tyske og norske styrker. Kulde, sult og tyske spesialsoldater ble en stor utfordring for våre unge, norske soldater i 1940.

 

Uka før påske hadde vi et møte om hybelsituasjonen. Bakgrunnen for møtet var vedtak i RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-Troms) den 18.01 i sak 4/21, uttalelse om hybelsituasjonen for Nord-Tromsungdom. Nordreisa kommunestyre ba i møte den 04.02 ordfører om å ta initiativ til et møte med aktuelle parter for saken med mål om å avklare og styrke kommunens rolle ovenfor hybelboere. Vi delte informasjon med hverandre om hva som finnes av tilbud i dag og drøftet hva vi kan fremover for å bli enda bedre. Saken jobbes med videre.

 

Rett fra påskeferie til hjemmekontor, som Nordreisa har hatt siden 26.03 for dem i kommunen det er praktisk mulig for, jmf. nasjonale anbefalinger. Det blir mange Teamsmøter.

 

Har blant annet hatt et interessant møte med prosjektrådgiver plast, Naturvernforbundet i Troms og Finnmark, om forsøpling. De opplyser om man kan å søke motivasjonsmidler/panteordningsmidler (100kr/sekken). Søknad sendes mkj@naturvernforbundet.no. Naturvernforbundets lokallag oppfordrer også innbyggerne til å ta kontakt via deres Facebookside om mulig samarbeid og aktivitetstilskudd.

Prosjektrådgiveren opplyser om andre aktuelle søknadsordninger:

• Samfunnsløftet Sparebank1 - støtter møteplasser som skaper aktiviteter og styrker tilhørighet som f.eks. ryddeaksjoner. Frist: 1. juni, 1. september og 1. desember. https://www.sparebank1.no/.../samfunns.../sok-om-stotte.html

• Sparebankstiftelsen Sparebank1 - midler til allmennyttige forhold, som f.eks ytre miljø-tiltak. Frist: 15. august, 15. november, 15. februar https://snnstiftelsen.no/

• Gjensidigestiftelsen - støtter prosjekter som har som mål å inkludere og beholde flere i fritidsaktivitet og øke tilbudet av sosiale møteplasser, som for eksempel strandrydding. Frist 15. september. https://www.gjensidigestiftelsen.no/aktiv-fritid-for-alle/.

• Friluftlivets uke: FNF Troms tildeler i september ca 5000 kr til friluftsaktiviteter under årets FU 2021. Alle frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke om midler til lavterskel artige aktiviteter ute som f.eks rydding.

• Refusjonsordning Hold Norge Rent – sikre at alle som bidrar til at frivillige rydder marint avfall, kan få tilbakebetalt pengene for transport og behandling av avfallet, og transport av frivillige. Frist 15. november.

 

Nordreisa kommune har også et miljøfond som man kan søke støtte fra. Etter kun to måneder med vinter, så våres det allerede. Det er tid for opprydding utendørs og det finnes mange forskjellige ordninger man kan søke støtte fra hvis det er nødvendig.

 

Vil gratulerer søsterduoen EiRa med 2. plassen i Sámi Grand Prix. Veldig fin sang som jeg håper vi får høre mer av.